top of page

!עכשיו באות

עכשיו באות מארגנות מפגש עם פוליטיקאי.ת מהשמאל.

פרטים בהמשך.

3 ליוני
20:00

משמר העמק

עכשיו באות מארגנות מפגש עם פוליטיקאי.ת מהשמאל.

פרטים בהמשך.

ארחו אצליכם

חיפה

ארועים קרובים

עכשיו באות מארחות את גלעד קריב  בקרוב נעלה הקלטה

9 למאי
(היה כבר)

הוד השרון

עכשיו באות מארחות את גלעד קריב  בקרוב נעלה הקלטה

30 אפריל
(היה כבר)

יבנה

עכשיו באות מארחות את ח״כ נעמה לזימי. בקרוב נעלה הקלטה

10 אפריל
(היה כבר)

תל אביב

עכשיו באות מארחות את גלעד קריב  בקרוב נעלה הקלטה

25 מרץ
(היה כבר)

תל אביב

ארועים שהיו

בונות מחנה מזמינות לכנס על דמיון וכוח פוליטי ועל התפקיד שלנו בתיקון המדינה

5 למאי
(היה כבר)

תל אביב

ארועים מעניינים

bottom of page