top of page

!עכשיו באות

מידע נוסף ולינקים חשובים

אלו לינקים שמצאנו לנכון לשתף, נמשיך להוסיף בקרוב עוד

הצטרפו לקריאה שלנו!

למדנו השנה שאנחנו חייבים להיות מעורבים. תמיכה ציבורית רחבה, שתוצג בפני הפוליטיקאים/יות, תוכל לחולל שינוי.

למה עכשיו באות?

כי חלק מהמאבק להפלת הממשלה כולל בתוכו יצירת אלטרנטיבה אמיתית. שמאל גאה.
כי יש לנו מחויבות לדאוג לכך שאסון ממשלת ימין על מלא לא יחזור על עצמו בבחירות הקרובות.
כי אנחנו מבינות שדרושה עבודה קשה וארוכת טווח כדי להעביר את המדינה שלנו לפסים של שיקום, שפיות ותקווה.
 
מי אנחנו?
אנחנו, בדיוק כמוכם/ן - אזרחיות/ים מודאגים מרחבי הארץ: נבות, פולה, אודי, מירי, דפנה, נינה, אורי, קרלוס, שני, גלי ועוד רבים/ות. הכרנו במחאה כאשר התארגנו יחד למחות נגד ממשלת החורבן וההפיכה המשפטית. הבנו שהשבר עמוק ושהמדינה בקריסה בהיעדר כוח פוליטי בשמאל.
מתוך הבנה שצריך לרתום את אנרגיות המחאה ליצירת כוח פוליטי, התחלנו לעבוד - לעזור, לייצר, לעצב ולחזק את הבית הפוליטי שלנו.
 
אנחנו השמאל!
אנחנו נחושות לקדם מדיניות שמאל בתחום המדיני-בטחוני ובתחום החברתי-כלכלי. מדיניות שבעיננו היא הכרחית למשטר דמוקרטי יציב ומתפקד. 

 

מה זה שמאל מבחינתנו?
"אין דמוקרטיה בלי שיוויון" – חובתה של המדינה היא להבטיח בטחון, חינוך ליבראלי ומתקדם, ובריאות לכל אזרחיה. ללא שיווין - לא תהיה דמוקרטיה, לא משטרה וגם לא צבא. במקרה של ישראל- המשמעות היא שלא תהיה בכלל מדינה. 
מעקרון בסיסי זה נגזר: 
- פיתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
- שיוויון אזרחי ברוח מגילת העצמאות.
- קידום שיוויון כלכלי - מדינת רווחה- באופן שלוקח בחשבון ומתכלל קיומה של חברה חרדית גדולה ולא דמוקרטית, שנדרש להבטיח כי ילדיה יזכו לחינוך ליבראלי שיאפשר להם להתקיים בכבוד ולהיות אזרחי מדינה מערבית.
- הפרדת דת ומדינה

 

איך באות?
אנחנו רוצות להוות שדולה שתעבוד עם ובשביל פוליטיקאים שמוכנים לייצג אותנו, כדי שאלה ידחפו ויפעלו בזירה הפוליטית עבור הערכים והעקרונות שלנו. להיות מעורבות במפלגה שמסוגלת להכיל אותם ולעבוד בתוכה, איתה ועבורה. נפעל יחד איתם כדי להביא להגדיל את מעגל הכח וההשפעה של המחנה שלנו – בשלב הראשון בתוך המפלגה, ולאחר מכן – באמצעות פעולה למען המפלגה בבחירות הארציות כך שלנציגים שלנו יהיו יותר כח, השפעה וכלים לפעול בהם. 
 
השנה וחצי האחרונה לימדה אותנו שמעורבות ופעילות פוליטית הן צו השעה, כשה"שעה" הזאת היא באורך של עשור קדימה לפחות, כדי לתקן את כל מה שקולקל ועוות. נייצר מסגרת למעורבות ופעילות פוליטית – מפלגתית עבורנו ועבורכם. הצטרפו אלינו"

bottom of page