top of page

!עכשיו באות

אנחנו זקוקות לתקווה, לאופק ולחזון

אנחנו דורשות מההנהגה שלנו:

כן, עכשיו באות!

אנחנו, מצביעי/ות מפלגות השמאל ופעילי/ות מחאה, נאבקנו ברחובות, הפגנו, נעצרנו, צעקנו ותרמנו, ונמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי להביא להפלת ממשלת החורבן.

חלק מהמאבק הוא ליצירת אלטרנטיבה פוליטית שתקדם - פתרון מדיני, ביטחוני, כלכלי וחברתי.

יש להתארגן בדחיפות ולהתחיל לעבוד יחד!

לייצר מציאות
אל תיגררו לטהרנות ולנרטיבים ישנים

לבנות בסיס רחב 

אל תקימו רסיסי מפלגות שילחמו זו בזו

להשמיע קול ברור וגאה

אל תקימו עוד מפלגת מרכז הססנית

להתעלות לגודל השעה

אל תתעסקו בחישובים קטנוניים ובאינטרסים אישיים

יוצאים להפגין, לא יושבים בבית

אנחנו קוראים/ות להקמת מפלגת שמאל ישראלית מאוחדת, שתבטא את קולנו ואת הערכים שלנו, תתרגם לכוח פוליטי את רוח המחאה הענקית, ותיתן לנו תקווה.


נפעל בכל הכוח לגייס עוד ועוד פעילות, תומכים, מתפקדות ומצביעים כדי לקדם איחוד וריכוז כוחות ולהוביל שינויים שיאפשרו התחדשות אמיתית.


המטרה שלנו בטווח הקצר היא לסייע לכך שבבחירות הקרובות הייצוג של השמאל בכנסת לפחות ישלש את מספרו - פי שלושה חברי וחברות כנסת ראויים שיוכלו להשמיע את קולנו, לפעול לטובת קידום פתרונות מדיניים למען בטחוננו, שיוויון חברתי, רווחה ודמוקרטיה.


לא נעצור עד שישראל תהיה מקום ראוי וטוב לחיות בו.

אנחנו השמאל!

אסור לחזור על טעויות העבר - באנו להתחיל לעבוד!

הצטרפו לקריאה שלנו!

למדנו השנה שאנחנו חייבים להיות מעורבים. תמיכה ציבורית רחבה, שתוצג בפני הפוליטיקאים/יות, תוכל לחולל שינוי.

bottom of page